ראיית חשבון בכפר הגלובלי

ככל שהכלכלה הגלובלית מתרחבת וקשרי המסחר הבינלאומיים מתעצמים, הולכת וגוברת הדרישה לבעלי מקצוע בתחום ראיית חשבון. בכל גוף או ארגון או מערכת שיש בהם תנועה כספית כלשהי – לרבות עסקים פרטיים עצמאיים, עסקי מסחר, מוסדות ציבוריים, מוסד ממשלתיים, אגודות, חברות, ארגונים ללא מטרת רווח ועוד – יש צורך במומחה לחשבונאות שיפקח על הפעילות החשבונאית ועל כל התנועות הכספיות שנעשות בארגון. הפיקוח על הפעילות הכלכלית של הארגון מסייעת מאד לארגון ולהצלחתו והיא מהוה שיטה אוניברסאלית המוכרת על ידי הממשלה בישראל ובורסות העולם כשיטה הקבילה לצורך חישוב והצגה של תוצאות עסקיות ומצב העסק, לצרכי מס ולצרכי מסחר בניירות ערך. כל אלה הם חלק מתפקידיו של רואה חשבון.

לימודי ראיית חשבון

לימודי תואר ראשון בחשבונאות ו/או ראיית חשבון לא מזכה בתעודה המאפשרת עיסוק כרואי חשבון. על פי חוק, יכולים לעסוק בתחום ראיית חשבון בישראל רק מי שהוא מעל גיל 23, שעשה התמחות מעשית בתחום במשך שנתיים ואשר עבר את מבחני מועצת רואי חשבון. מבחני ההסמכה של ראיית חשבון מתקיימים פעמיים בשנה והם נחשבים לבחינות קשות במיוחד, אותן מצליח לעבור רק אחוז קטן של נבחנים. חשוב לציין כי ניתן לגשת לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון באופן עצמאי, אולם בדרך כלל בוגרי החוגים לחשבונאות במוסדות המוכרים ע'י המועצה להשכלה גבוהה פטורים מחלק מבחינות מועצת רואי החשבון.

חברות בלשכת רואי החשבון – חובה להשתייך כחבר בלשכת רואי החשבון. מעמדו של מקצוע ראיית חשבון בישראל בעולם חזק ואיתן. לשכת רואי החשבון מטפחת רמת שירות גבוהה לציבור ושומרת על רמתם של חברי הלשכה ועדכונם בשינויים ובהתפתחויות בתחומים המקצועיים והחוקיים.

ללשכת רואי חשבון ועדות מקצועיות לכללי חשבונאות ותקני ביקורת, מועצה מייעצת, בתי דין, ועדה לפירוש כללי התנהגות ולמעלה מ-200 ועדות מקצועיות וארגוניות נוספות בנושאים שונים.

ללימודי ראיית חשבון מגוון מסלולים, למשל: ראיית חשבון, חשבונאות, משפט ועסקים – התמחות בחשבונאות, חשבונאות וכלכלה, חשבונאות – ראיית חשבון, משפטים וחשבונאות, חשבונאות וניהול, מנהל עסקים – התמחות בחשבונאות, משפטים ומנהל עסקים – התמחות בחשבונאות, חשבונאות וכלכלה, חשבונאות ומימון.

ניתן גם ללמוד מגוון קורסי העשרה ולימודי תעודה בתחום החשבונאות, ביניהם: קורס הנהלת חשבונות סוג 1; קורס יועצי מס; קורס חשבונאי בכיר; קורס בכינוסים, פירוקים, פשיטות רגל והבראת חברות; קורס חשבי שכר; קורס הנהלת חשבונות ממוחשבת סוג 1, סוג 2 ו/או סוג 3; קורס יועצי השקעות ומנהלי תיקים; קורס הנהלת חשבונות סוג 2 וסוג 3; קורס ניתוח דו"חות כספיים; קורס חשבות וניהול כספים ועוד.

ראיית חשבון – אפשרויות תעסוקה

אנשים שסיימו ללמוד ראיית חשבון משתלבים בארגונים שונים בארץ ובעולם על מנת לפקח על פעילותם הכלכלית באופן מקיף ומעמיק. הפיקוח על הפעילות החשבונאית על ידי רואה החשבון נעשית באמצעות מגוון פעולות, ביניהן – רישום ותיעוד הפעילות הכלכלית; תיעוד ותכנון של הוצאות שוטפות – הכנסות והוצאות, קנייה ומכירה, תמחור, תקצוב וכו'; ביצוע תחזיות והערכות בנוגע למצבו הכלכלי של הארגון (תכנון פיננסי, ניתוח מידע כלכלי, מדידות כמותיות וכד'); ביקורת חיצונית או פנימית על הנעשה בארגון; עריכת דו"חות כספיים, לרבות דו"ח מאזן ודו"ח רווח והפסד ועוד.

תפריט נגישות

Call Now Button