שיקולי התאגדות

שיקולי מס בבחירת התאגדות עסקית

האפשרויות:

עצמאי

חברה

שותפות


נקודות כלליות:
א.אחריות-חברה בע"מ הינה יישות משפטית נפרדת.קיימת אחריות מוגבלת של בעלי המניות לעומת יחיד אשר לו אחריות אישית מלאה לפעולותיו העסקיות.

ב.היבטי מס הכנסה-שעור המס השולי המרבי החל כיום על יחידים הינו כ-49% לעומת זאת שעור מס חברות עשוי לרדת בהדרגה עד 2010 לשעור של 25% כך שהמס האפקטיבי עשוי להיות בשיעור 43.75%.

ג.פיצויי פיטורין פטורים עד ל סכום של כ-10,000 ₪ לכל שנת עבודה לעומת יחיד עצמאי שאינו זכאי לקבל הטבה זו.

ד.הבטי ביטוח לאומי ביחס לחלוקת שכר ו/או דיבידנד

תפריט נגישות

Call Now Button